Extended scope specialist (ESS)

De Extended Scope Specialist (ESS) is een gespecialiseerde fysiotherapeut, afgestudeerd op masterniveau met een aanvullende opleiding in (medische) diagnostiek, behandeling en begeleiding voor beweging gerelateerde problematiek binnen het neuromuskelosketale domein.

Deze ESS-fysiotherapeut kan als schakel tussen de huisarts en medisch specialist bepalen of een ziekenhuisbehandeling noodzakelijk is.

De ESS-fysiotherapeut is een fysiotherapeut die een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Door inzet van de ESS-fysiotherapeut kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd. De ESS-fysiotherapeut heeft namelijk ruim de tijd voor de patiënt, kan bijvoorbeeld röntgenfoto’s beoordelen en zo een breed advies geven.

Het doel van de ESS-fysiotherapeut is om het aantal doorverwijzingen naar de medisch specialisten te verminderen en om te zorgen dat huisartsen patiënten met lichamelijke klachten beter kunnen ondersteunen en de druk bij de huisartsen te verlichten.

Een ESS is geen behandelaar in de gebruikelijke zin binnen de fysiotherapie. Enkele vervolgconsulten na een een eerste contact hoort daarentegen wel bij de taak van de ESS.