Fysio Actief

Het is onomstreden dat lichamelijke  beweging goed is voor iedereen. Veelvuldig lichamelijk bewegen heeft vele gunstige gezondheidseffecten, zoals verbetering van de conditie van longen, hart en bloedvaten en afname van het lichaamsgewicht. Daarnaast geeft sportief bewegen niet alleen afleiding en ontspanning na een stressvolle dag, maar het zorgt ook dat u zich fitter voelt en fysiek meer aan kunt. Niet minder belangrijk is het feit dat sportief bewegen gezellig is en een grote mate van voldoening geeft. Maar naast de gunstige gezondheidseffecten van sportief bewegen bestaat bovendien de kans op blessures of lichamelijke ongemakken.

Deze ontstaan veelal door onveilige invulling van een sportieve activiteit, of door onwetendheid over trainingsopbouw. Verder kunnen lichamelijke beperkingen de sportieve deelname in de weg staan. Een operatie of hartinfarct in het verleden, een te hoge of lage bloeddruk, artrose van de gewrichten of schouderklachten kunnen voor iemand een drempel zijn om in beweging te komen. Deze mensen hebben vaak een duwtje in de rug nodig om de stap tot sportief bewegen te nemen. Om deze stap te nemen en verzekerd te zijn van een veilige manier van sportief bewegen biedt fysiotherapie Noordman Fysio-Actief. Onder Fysio-Actief worden fitgroepen verstaan, waarin u onder begeleiding van een fysiotherapeut een persoonlijk trainingsschema volgt. U traint dus op uw eigen niveau.

Hoe gaat Fysio-Actief in zijn werk?

Wanneer u zich opgeeft voor Fysio-Actief, zal er bij de eerste kennismaking een intakegesprek plaatsvinden. In dit gesprek worden eventuele lichamelijke beperkingen en trainingsdoelen besproken waar in het trainingsschema rekening mee wordt gehouden. Vervolgens zal er een fitheidstest worden afgenomen om uw persoonlijke fitheid in kaart te brengen. Op basis van deze gegevens wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld. Dit trainingsschema wordt in de loop van de tijd in samenspraak met uw fysiotherapeut bijgesteld of aangepast om u telkens op het juiste niveau te laten trainen. De groepsles bestaat uit een training in circuitvorm, waarbij getraind wordt met behulp van apparatuur.

De lessen beginnen met een gezamenlijke warming-up en worden afgesloten met een gezamenlijke cooling-down. De onderdelen van de groepstraining zijn gericht op het verbeteren van spierkracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, evenwicht, lenigheid en stabiliteit. Door de training van deze afzonderlijke onderdelen wordt de totale fitheid van het lichaam bevorderd. Bij Fysio-Actief staat u onder begeleiding van een fysiotherapeut, een professional op het gebied van bewegen. De fysiotherapeut geeft u de juiste adviezen en aanwijzingen omtrent het gebruik van de apparatuur en uitvoering van de oefeningen. Verder past u in samenspraak met uw fysiotherapeut het trainingsprogramma aan om het optimale uit uw training te halen. Zo traint u op een zo veilig mogelijke manier bij Fysio-Actief.