ZwangerFit® & MamaFit

NVFB-ZwangerFit® is een eigentijdse cursus voor de zwangere vrouw en de pas bevallen vrouw en haar partner. In deze vernieuwde opzet van zwangerschapsbegeleiding is de jarenlange ervaring op het gebied van de zwangerschapsgym gebundeld met de laatste inzichten over peripartum bekkenpijn en de kennis van de bekkenbodem(dis)functies. Dit alles is samengevoegd met basiselementen uit de aerobic en de fitness. Door de specifieke deskundigheid en de signaleerfunctie van de NVFB-ZwangerFit® docent kan de actieve vrouw in haar zwangerschap en in de periode daarna zo optimaal mogelijk begeleid worden.

Voor wie?

ZwangerFit® is bedoeld voor de actieve vrouw in haar hele peripartum periode. De zwangere vrouw kan al vanaf de 12e week van haar zwangerschap tot aan haar bevalling meedoen met ZwangerFit®. Voordeel hiervan is dat de fitheid en spierkracht van alle spieren langer behouden blijven en er al relatief vroeg in de zwangerschap preventief getraind kan worden met bekken- en bekkenbodemspieren. Advies betreffende bekken en bekkenbodem kan eveneens al in een vroeg stadium van de zwangerschap worden gegeven.

MamaFit

Postpartum kan er al vanaf 4 weken na de bevalling geoefend worden bij de MamaFit. Dit kan, indien gewenst, tot 9 maanden na de bevalling. Zo kan iedere vrouw oefenen zolang het haar nodig lijkt, eventueel in overleg met haar NVFB- ZwangerFit® & MamaFit docent. Het doel van de MamaFit is om onder begeleiding de conditie weer op te bouwen zodat je zo snel mogelijk je eigen sport of activiteiten weerop kan pakken.

Door wie?

NVFB-ZwangerFit® is een beschermde titel en alleen voorbehouden aan fysiotherapeuten die een geregistreerde NVFB-ZwangerFit® opleiding hebben gevolgd, of aan geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. Het product is ontwikkeld in opdracht van de NVFB. De zwangerfit wordt bij Fysiotherapie Noordman gegeven door Lieke Wiggers en Kitty Rupert. Lieke geeft zwangerfit op de maandagavond in Haaksbergen aan de Weertseriet en Kitty geeft op woensdagavond de zwangerfit in Hengevelde.

Intake

Iedereen die zich opgeeft voor NVFB-ZwangerFit® krijgt een intake. Dit geldt voor de eerste deelname aan de NVFB-ZwangerFit® les prepartum en postpartum. Zo kan er bepaald worden of de behoeften en verwachtingen van de cursist aansluiten bij de cursusinhoud.

Programma

NVFB-ZwangerFit® heeft 5 losstaande zwangerschapsgerelateerde theorielessen en 1 theorieles postpartum (na de bevalling). De zwangere of de pas bevallen vrouw kan zo elke actieve les volgen en alleen deelnemen aan die theorie les die aansluit bij haar behoefte op dat moment. De actieve lessen NVFB-ZwangerFit® & MamaFit hebben een vaste opbouw: eerst is er aandacht voor de warming- up en lichte fitheidtraining ter verhoging van de conditie. Daarna wordt gericht geoefend op versterking en coördinatie van diverse spieren. Speciale aandacht wordt besteed aan coördinatie, stabilisatie en spierversterking van het bekken en de bekkenbodem. Er wordt geëindigd met ontspanningsoefeningen en ademhalingsoefeningen. De theorielessen NVFB-ZwangerFit® geven een waardevolle aanvulling betreffende kennisoverdracht en uitleg. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de zwangerschap, baring en de periode na de bevalling komen aan bod, uitgebreid met specifieke kennis op het gebied van de functie en mogelijke functiestoornissen van het bekken en de bekkenbodem en het houdings- en bewegingsapparaat.