Behandeltraject

U besluit contact op te nemen met een fysiotherapeut. Wat kunt u vervolgens verwachten?

Direct naar de fysiotherapeut U kunt rechtstreeks naar de fysiotherapeut, u heeft dus geen verwijsbrief nodig van de huisarts. De fysiotherapeut is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst de fysiotherapeut u terug naar uw huisarts

Afspraak Indien u een afspraak wilt maken kunt u dit op de volgende manieren doen:

 • Telefonisch
 • Via ons contactformulier (te vinden onder het hoofdmenu contact)
 • Op de praktijk zelf

Afspraakbevestiging Uw afspraak zal, indien gewenst, genoteerd worden op een afspraken kaartje. Deze afspraakbevestiging zal tevens voorzien worden van een praktijkfolder. U kunt ook telefonisch een afspraak maken. Bij afspraken die niet schriftelijk bevestigd kunnen worden verstrekt de therapeut de praktijkfolder tijdens de eerste afspraak. In de praktijkfolder vindt u allerlei informatie over de praktijk, zoals openingstijden, klachtenregeling en betalingsvoorwaarden.  Werkwijze zonder verwijsbriefje Meldt u zich rechtstreeks aan bij onze praktijk, dan beginnen we met een screening van ongeveer tien minuten. Wijst de screening uit dat behandeling bij de fysiotherapeut inderdaad geschikt voor u is, dan volgt een fysiotherapeutisch onderzoek, waarna een behandelplan wordt opgesteld. Mocht de screening uitwijzen dat uw klacht niet met fysiotherapie kan worden behandeld, of als wij nog aanvullende informatie nodig hebben, zullen wij u verwijzen naar uw huisarts. Uw huisarts ontvangt een verslag van de screening. 

Behandeling De behandeling vindt plaats in onze praktijk. Indien u niet in staat bent de praktijk te bezoeken, vindt de behandeling bij u thuis plaats. Een behandeling duurt, afhankelijk van uw klacht, ongeveer 30 minuten. Alle behandelgegevens worden genoteerd in een Elektronisch Patiënt Dossier.  De fysiotherapeut zal in samenspraak met u een behandelplan opstellen. Gedurende de behandeling zal deze geëvalueerd worden en zo nodig bijgesteld. Van u verwachten wij hierin een actieve bijdrage. Uw fysiotherapeut behandelt, begeleidt en adviseert u, maar het is ook van belang in uw thuissituatie zelf aan uw herstel te werken.

Afsluiting Na afloop van de behandeling wordt een eindrapportage opgesteld, die bewaard wordt in uw dossier. Eveneens wordt deze, met uw toestemming, verzonden aan uw verwijzer en/of huisarts.

Online vragenlijst (FPM-monitor) Na de laatste behandeling wordt u, indien u een e-mailadres opgegeven heeft, uitgenodigd deel te nemen aan een online vragenlijst, waarin u uw ervaringen kunt delen met betrekking tot onze accommodatie, onze voorzieningen, uw fysiotherapeut en de behandeling. Hiermee helpt u ons te voorzien van feedback, waarmee we verbeteringen kunnen doorvoeren en onze kwaliteit zichtbaar kunnen maken voor derden.

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?

WGBO

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten zorgverlener Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen

Krijgt u niet voldoende informatie van uw fysiotherapeut, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten en plichten patiënten Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend fysiotherapeut
 • Op inzage in uw medisch dossier

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft

Stagebegeleiding:

Stagebegeleiding houdt in dat onze praktijk een officieel stageadres is voor de fysiotherapie opleiding van Saxion hogeschool in Enschede. Gedurende het gehele jaar kan er een stagiaire 
in de praktijk aanwezig zijn. De stagiaires
 volgen een opleiding tot
 fysiotherapeut en zullen derhalve (uiteraard met uw toestemming)
 aanwezig zijn en/of deelnemen aan uw fysiotherapeutische behandeling.

De stagiaire mag onder toezicht van de stagebegeleider fysiotherapeutische handelingen uitvoeren waarbij de stagebegeleider te allen tijde de eindverantwoordelijkheid (voor veiligheid en kwaliteit) draagt.

Mocht u bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van een stagiaire bij uw behandeling kunt u dit het beste direct aangeven bij uw fysiotherapeut.