Shockwave therapie

Binnen fysiotherapie Noordman maken we gebruik van Shockwave. Hieronder volgt informatie omtrent dit apparaat, de shockwave.

Behandeldoeleinden

Door shockwave therapie worden via een energieoverdracht (geluidsgolven) een soort van microbloedingen veroorzaakt in het behandelde gebied. Dit geeft aanleiding tot een bindweefselreactie die vervolgens een reparatief (helend) proces in gang zet. Gedurende de behandeling zal de shockwavetherapiekop geplaatst worden op de huid en juist gericht worden op de te behandelen zone. De geluidsgolven zullen dan via de kop van de sonde met behulp van een gel naar de huid en diepere weefsels geleid worden. De behandeling wordt door de meeste patiënten beschreven als niet aangenaam, maar toch te verdragen. De patiënt wordt meestal blootgesteld aan deze geluidsgolven gedurende ongeveer 3 tot 15 minuten. Het afstellen en het richten van het apparaat en het toedienen van 2000 á 3000 schokgolven, leidt tot een behandelingsduur van minstens 10 minuten. Shockwave zal binnen fysiotherapie Noordman worden gezien als een toegevoegde waarde binnen een behandelplan en dus niet als een op zich zelf staande behandeling. Daarnaast is het noodzakelijk het gebied na te behandelen middels mobiliserende technieken, oefentherapie of specifieke sport/houdingsoefentherapie

Wat wordt er bereikt met Shockwave?

 • Stimuleren van doorbloeding in de aanhechting van de pees of in het bot
 • Kalkdepots worden vergruisd (soms onmiddellijk en vaker na enkele weken tot maanden na de therapie)
 • Vernieuwde doorbloeding na 4-6 weken na de behandeling
 • Vorming van cellen die spierweefsel repareren na 4-6 weken na de behandeling

Indicaties voor shockwave

Shockwave therapie is bij een groot aantal indicaties bijzonder effectief:

 • Kalkafzetting in de schouder en peesirritatie
 • Tenniselleboog en golferselleboog
 • Knieschijf problematiek, bijvoorbeeld een springersknie
 • Hielspoor
 • Achillespeesklachten
 • Scheenbeenvliesontsteking
 • Scheenbeenklachten
 • Slijmbeurs rondom de heup

Er kan een lokale reactie ontstaan op het lichaamsgebied. Daarnaast zal de behandeling aangevuld worden met oefentherapie, mobiliserende technieken, tape etc.