Hart, vaat en long

Hartaandoeningen

Na een hartinfarct of hartoperatie of bij een hartaandoening als hartfalen, kunt u zich afvragen wat u nog kunt en wat u moet laten. Mag ik nog traplopen? Wat gebeurt er als ik mij druk maak in het verkeer? Moet ik mijn eetpatroon aanpassen? Hartrevalidatie bevordert uw herstel en conditie, geeft antwoord op praktische vragen en helpt u daarmee de draad van het leven weer op te pakken.

Hartrevalidatie voor wie?

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen met een hartaandoening. Bijvoorbeeld:

 • Hartklachten, zoals angina pectoris
 • Na het doormaken van een hartinfarct
 • Hartritmestoornissen
 • Cardiomyopathie (aantasting van de hartspier)
 • Na een dotterbehandeling
 • Na het ondergaan van een hartklep- en/of bypassoperatie
 • Na het implanteren van een pacemaker of een inwendige defibrillator (ICD)
 • Na het ondergaan van een harttransplantatie
 • Tijdens het wachten op een hartoperatie

COPD-groepen

Wat is COPD?

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is de verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Beide zijn aandoeningen van de luchtwegen en veroorzaken klachten als hoesten, verhoogde slijmproductie en kortademigheid. Dit kan leiden tot beperkingen in het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden.

Waarom is bewegen voor mensen met COPD belangrijk?

Voor mensen met ademhalingsproblemen, benauwdheid bij inspanning en hoestbuien is het van uiterst belang dat zij extra in beweging komen en blijven. Dit klinkt misschien tegenstrijdig, omdat inspanning vaak een hele opgave is en juist leidt tot benauwdheid en vermoeidheid. Maar minder bewegen leidt tot eerdere vermoeidheid bij dagelijkse activiteiten, een vermindering van de algemene fitheid en eerdere benauwdheid. Het is dus van belang deze negatieve spiraal tijdig te doorbreken. Fysiotherapie Noordman biedt groepslessen aan voor mensen met COPD.

Wat houden deze groepslessen in?

Het beweegprogramma heeft als doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen. Bewegen is namelijk noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid. De groepslessen vinden plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut die is opgeleid voor het begeleiden van mensen met COPD. Tijdens het programma werkt u samen met uw fysiotherapeut om gezond en verantwoord te bewegen. Voordat u deelneemt aan de groepslessen zal er eerst een kennismaking plaatsvinden met de fysiotherapeut, waarbij door middel van een aantal vragen en testen uw gezondheid en fitheid in kaart worden gebracht.

Met deze informatie kan uw fysiotherapeut een beweegprogramma op maat maken dat rekening houdt met uw mogelijkheden en beperkingen. Verder wordt door uw fysiotherapeut voorlichting gegeven omtrent de aandoening COPD, de inhoud van het beweegprogramma en het belang van dit programma. Het beweegprogramma is dus aangepast aan uw persoonlijke situatie en u heeft regelmatig individuele gesprekken met uw fysiotherapeut. Trainen doet u in groepsverband met mensen die ook bekend zijn met COPD. In de groep kunt u elkaar steunen en stimuleren, maar ook ervaringen uitwisselen die in het dagelijks leven uitkomst kunnen bieden. Een belangrijk speerpunt van het beweegprogramma is dat u plezier krijgt in het bewegen of het plezier in bewegen hervindt. U leert lichaamssignalen te herkennen die bij inspanning horen en u leert uw eigen grenzen kennen. Door het toegenomen vertrouwen in het lichaam kunt u weer beter bewegen en uw dagelijkse activiteiten uitvoeren. Fysiotherapie Noordman participeert in een onderzoek naar de effecten van verschillende behandelingen van longaandoeningen. Dit gaat in samenwerking met de longartsen van het Medisch Spectrum Twente en wordt het COPE onderzoek genoemd.

Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)

Pijn in de benen wordt vaak veroorzaakt door een verminderde doorbloeding. De medische naam voor deze aandoening is Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Andere benamingen voor PAV zijn: claudicatio intermittens of etalagebenen. PAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, progressieve aandoening, die wordt veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking). Het komt vooral voor in de slagaders van het been. PAV kan ernstige gevolgen hebben, maar: indien op tijd ontdekt, kan PAV goed worden behandeld.

Risicofactoren

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van PAV als u:

 • Ouder dan 50 bent
 • Uit een familie komt waarin hart- en vaatziekten voorkomen
 • Rookt of heeft gerookt
 • Een hoge bloeddruk heeft
 • Diabetes heeft
 • Een hoog cholesterol heeft
 • Overgewicht heeft
 • Te weinig lichaamsbeweging heeft

De verwijzing naar de fysiotherapeut wordt gemaakt door een medisch specialist, bijvoorbeeld door de vaatchirurg of uw huisarts.

Behandeldoelen kunnen zijn

 • Vergroten van de loopafstand
 • Verbeteren van het (duur)uithoudingsvermogen
 • Verhogen van de pijntolerantie/leren ‘door de pijn heen te lopen’
 • Overwinnen van angst voor inspanning
 • Verbeteren van het looppatroon
 • Ontwikkelen van een actieve leefstijl
 • Verbeteren van specifieke vaardigheden, zoals traplopen
 • Geven van informatie en voorlichting

De fysiotherapeut gebruikt gestandaardiseerde hulpmiddelen en meetinstrumenten om de klachten te inventariseren, om behandeldoelstellingen te bepalen en om de behandeldoelstellingen te evalueren.