Medical taping concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea. Hier werden destijds tapemethodes ontwikkeld vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel is om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrond gedachte is dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dat dus een scala van klachten en aandoeningen geven. Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie konden ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd.

Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid. Door gebruik te maken van verschillende tape technieken, kunnen diverse effecten bereikt worden.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling die een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en de lymfeafvoer belemmerd, waardoor de druk op de pijnreceptoren toeneemt. De liftende werking van de CureTape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk.

Effecten en indicaties

Het toepassingsgebied van het Medical Taping Concept mag breed genoemd worden. Nabehandeling van blessures, reduceren van ontstekingen of vochtophopingen (oedeem, maar ook haematomen), houdingscorrecties, behandeling van klachten door overbelasting (zoals RSI, tennis- of golfelleboog). Ook reflexmatige beïnvloeding, bijvoorbeeld bij hoofdpijn, behoort tot de mogelijkheden. Het Medical Taping Concept is daarmee een revolutionaire behandelmethode die fundamenteel verschilt van conventionele behandelmethodes.

 • Spierfunctie verbeteren door spierspanning regulatie
 • Belemmeringen in bloedcirculatie en lymfeafvoer opheffen
 • Pijndemping
 • Ondersteunen gewrichtsfunctie, door
  • stimuleren van houdings- en bewegingsgevoel
  • correcties van de bewegingsrichting
  • vergroten van de stabiliteit
 • Reflexmatige beïnvloeding

Indicaties voor Medical Taping

Medical taping is bij een groot aantal indicaties bijzonder effectief:

 • Spierspanning activeren van spieren met minder spierspanning
 • Gespannen spieren ontspannen
 • Spieren tegen overbelasting beschermen
 • Gewrichten beschermen
 • Pijn dempen
 • Ontstekingen reduceren
 • Lymfoedeem verminderen
 • Bloeduitstorting verminderen
 • De bewegelijkheid beïnvloeden
 • Het bewegingsgevoel verbeteren
 • De lichaamshouding corrigeren