Kinderfysiotherapie

Wanneer naar de kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen ten aanzien van het bewegingssysteem en het bewegen van kinderen (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Gespecialiseerde vaardigheden:

 • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind
 • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd
 • Fysieke fitheid en training van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen
 • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen
 • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders
 • Signaleringsfunctie voor inzet van andere zorgdisciplines zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding en specialistische tweedelijns zorg
 • De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is

Aandoeningen

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
 • Longfunctie (astma/cystic fibrosis)
 • Gegeneraliseerde hypermobiliteit
 • Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling
 • Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
 • Developmental Coordination Disorder (DCD)
 • Excessief huilen van een zuigeling
 • Spierziekten
 • Lichamelijk onverklaarbare klachten
 • Overgewicht in relatie tot bewegen
 • Perthes
 • Syndroom van Down

Vergoeding

Kinderen van 0 tot 18 jaar kunnen een indicatie voor kinderfysiotherapie krijgen. Per kalenderjaar worden 18 behandelingen uit het basispakket van uw zorgverzekeraar vergoed, eventueel aanvullend uit uw aanvullende verzekering. Wanneer u wilt weten waar u precies recht op heeft, kunt u hierover informatie opvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.