Sportfysiotherapie

Wat houdt sportfysiotherapie in?

Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Waar de algemeen fysiotherapeut zijn patiënten behandelt om weer de dagelijkse activiteiten te kunnen verrichten, behandelt de sportfysiotherapeut totdat de patiënt zijn of haar sport weer kan beoefenen. Voor dit bijzondere traject heeft de sportfysiotherapeut een aanvullende post HBO-opleiding sportfysiotherapie gevolgd om zich te specialiseren in sport en sporters. Naast het behandelen van sportblessures adviseert en begeleidt de NVFS sportfysiotherapeut sporters bij het uitoefenen van hun sport om de kans op blessures te verminderen. Verder geeft de sportfysiotherapeut voorlichting, advies over en begeleiding in gezond en veilig sporten.

Wat kan een sportfysiotherapeut voor u betekenen?

Voor de geblesseerde sporter:

Een sportfysiotherapeut weet het gangbare behandeltraject van fysiotherapie aan te vullen met sporter- en sportgerichte kennis, vaardigheden en instelling. Hij is geschoold om een analyse van een sport te maken en om een degelijk en sportspecifiek herstel te waarborgen. Een sportfysiotherapeut is in staat om gerichte behandeling en trainingsopbouw te geven en begeleidt en adviseert de sporter om het oude sportniveau te bereiken en om de kans op (herhaalde) blessures in de toekomst te verminderen.

Voor de beginnende sporter:

Een sportfysiotherapeut kan u helpen bij het kiezen van een sport of sportieve activiteit die voor u geschikt is. Bij de eerste afspraak wordt een sportintake gedaan. In deze sportintake worden door middel van een vraaggesprek en testen uw fitheid en persoonlijke voorkeuren in kaart gebracht. Zo bent u op de hoogte hoe u er voor staat en welke aspecten nog voor verbetering vatbaar zijn. Op basis van deze gegevens kan een op maat aangeboden advies gegeven worden en kan de sportfysiotherapeut u begeleiden waar dat nodig is.

Voor de gevorderde sporter:

Het is mogelijk dat er (vage) klachten van het bewegingsapparaat zijn, die met de uitoefening van zijn/haar sport te maken hebben. Door het houden van een vraaggesprek, een lichamelijk onderzoek en een grondige analyse van de sport kan een sportfysiotherapeut zijn bijdrage leveren tot herstel door middel van advies en begeleiding. Denkt u bijvoorbeeld aan een analyse van een service van een tennisster, de looptechniek van een voetballer of de gezondheid van de sporter in het algemeen. Verder kan een sportfysiotherapeut u adviseren over het juiste schoeisel bij een bepaalde sport of ondergrond, over specifieke oefeningen om kracht, lenigheid en snelheid te verbeteren en welke aanpassingen voor u nodig zijn om een sport goed en gezond uit te voeren. Hierbij valt te denken aan het adviseren over het mogelijk dragen van een brace, aanpassingen van het trainingsschema of de beweegtechniek. In onze regio is er een nauwe samenwerking tussen een aantal geregistreerde sportfysiotherapeuten. Hierdoor zijn er goede contacten en korte lijnen naar sportartsen, orthopeden en collega sportfysiotherapeuten. Dit komt de kwaliteit en effectiviteit van behandeling en begeleiding ten goede. Fysiotherapie Noordman neemt deel aan dit samenwerkingsverband. Tevens staan wij geregistreerd in het register van de NVFS (Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg).